Chó cao nhất thế giới

Thế giới Thứ ba, 23/2/2010, 15:27 (GMT+7)