Chuột chạy trước mặt Obama

Thế giới Thứ bảy, 22/5/2010, 09:35 (GMT+7)