Cụ già bị chôn vùi 7 ngày vẫn sống

Thế giới Thứ tư, 20/1/2010, 08:54 (GMT+7)