Cuộc hội ngộ ở Elbe

Thế giới Thứ sáu, 7/5/2010, 10:28 (GMT+7)