Dập mặt vì chơi dù bay

Thế giới Thứ tư, 17/6/2009, 10:18 (GMT+7)