Diễn tập lễ nhậm chức của Obama

Thế giới Thứ tư, 14/1/2009, 09:10 (GMT+7)