Duyệt binh ở Cung Tưởng niệm Kumsusan

Quân đội Triều Tiên duyệt binh qua Cung Tưởng niệm Kumsusan trong tang lễ của Chủ tịch Kim Jong-il.

Thế giới Thứ tư, 28/12/2011, 03:48 (GMT+7)