Giả làm bin Laden, xông vào APEC

Thế giới Thứ hai, 10/9/2007, 08:54 (GMT+7)