Hai phi cơ đâm nhau

Thế giới Thứ bảy, 28/7/2007, 09:51 (GMT+7)