Hải quân Mỹ biểu diễn văn nghệ ở Đà Nẵng

Ban nhạc của hạm đội 7 Mỹ biểu diễn ở Đà Nẵng.

Thế giới Thứ sáu, 27/4/2012, 12:20 (GMT+7)