Hải quân Trung Quốc phô trương lực lượng

Thế giới Thứ năm, 23/4/2009, 16:22 (GMT+7)