Hàng nghìn tù nhân Peru lập kỷ lục nhảy đồng diễn

1.200 tù nhân tại Peru đã tham gia biểu diễn thể dục nhịp điệu để lập kỷ lục thế giới.

Thế giới Thứ hai, 17/6/2013, 03:01 (GMT+7)