He Pingping, người thấp nhất thế giới

Thế giới Thứ ba, 16/3/2010, 10:29 (GMT+7)