Hối hả tìm người sống sót ở Thanh Hải, Trung Quốc

Thế giới Thứ năm, 15/4/2010, 14:32 (GMT+7)