Đi trên dây suốt 60 ngày

Thế giới Thứ bảy, 3/7/2010, 10:09 (GMT+7)