Khánh thành tháp cao nhất thế giới

Thế giới Thứ ba, 5/1/2010, 10:06 (GMT+7)