Kim Yu-na biểu diễn ở Thế vận hội

Thế giới Thứ sáu, 2/4/2010, 10:53 (GMT+7)