Kỳ giông lăn tròn

Thế giới Thứ sáu, 29/1/2010, 16:10 (GMT+7)