Kỷ niệm 70 năm cuộc tấn công Trân Châu Cảng

Thế giới kỷ niệm 70 năm cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng.

Thế giới Thứ tư, 7/12/2011, 03:13 (GMT+7)