Ký ức người thợ từng cắt tóc cho Đại tướng

Năm 1996, ông Lê Sử từng có vinh dự được cắt tóc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong ký ức của ông, Đại tướng là người nhỏ nhẹ, nhân hậu, hiền từ và rất dễ gần.

Thế giới Thứ bảy, 12/10/2013, 15:02 (GMT+7)