Lễ hội hóa trang ở London

Thế giới Thứ ba, 28/8/2007, 08:06 (GMT+7)