Lễ ký thỏa thuận đình chiến

Thế giới Thứ hai, 31/5/2010, 15:34 (GMT+7)