Lời chào của Đại sứ Mỹ tới người Việt Nam

Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam David B. Shear gửi lời chào bằng tiếng Việt, và bày tỏ niềm vui mừng khi ông sắp sang nhận nhiệm vụ ở Việt Nam.

Thế giới Thứ ba, 9/8/2011, 04:43 (GMT+7)