Lửa cháy tại ngôi nhà bin Laden ẩn náu

Cảnh tượng hỏa hoạn tại ngôi nhà Osama bin Laden ẩn náu tại Pakistan

Thế giới Thứ hai, 2/5/2011, 16:27 (GMT+7)

Tags: