Lửa ngùn ngụt trên giàn khoan dầu ở vịnh Mexico

Lửa cháy ngùn ngụt trên giàn khoan của công ty dầu khí Pemex, trên vịnh Mexico. Hoả hoạn làm ít nhất một người chết và 16 người bị thương.

Thế giới Thứ năm, 2/4/2015, 07:19 (GMT+7)

Loading