Lửa thiêu thành cổ Hàn Quốc

Thế giới Thứ ba, 12/2/2008, 08:57 (GMT+7)