Lực lượng Hàn Quốc, Mỹ cố thủ ở Busan

Thế giới Thứ hai, 31/5/2010, 15:30 (GMT+7)