Lý Quang Diệu đưa Singapore tới độc lập như thế nào

Từ một cậu bé lớn lên ở khu Kampong Java, ông Lý Quang Diệu đưa Singapore thành quốc gia độc lập và là quốc gia giàu mạnh bậc nhất thế giới.

Thế giới Thứ hai, 23/3/2015, 18:22 (GMT+7)