Mặt trời phun trào

Thế giới Thứ tư, 27/1/2010, 15:53 (GMT+7)