Máy bay đâm nhau ở phi trường New York

Thế giới Thứ tư, 13/4/2011, 07:46 (GMT+7)