Máy bay đâm vào nhau ở New York

Thế giới Thứ sáu, 14/8/2009, 15:58 (GMT+7)