Máy bay đáp xuống biển

Thế giới Thứ bảy, 7/2/2009, 07:22 (GMT+7)