Máy bay B-2 quần thảo bầu trời

Thế giới Thứ ba, 22/3/2011, 11:12 (GMT+7)