Máy bay lao vào nhau ở New York

Thế giới Thứ sáu, 14/8/2009, 15:23 (GMT+7)