Máy bay Mỹ vỡ thành ba khúc

Thế giới Thứ năm, 24/12/2009, 08:22 (GMT+7)