Máy bay rơi trúng nhà dân

Thế giới Thứ sáu, 27/5/2011, 08:53 (GMT+7)