Máy nhắc bài của Obama 'đột tử'

Thế giới Thứ tư, 15/7/2009, 15:28 (GMT+7)