Mô phỏng lịch trình nhậm chức của Obama

Đồ họa mô phỏng lịch trình lễ nhậm chức của Obama tại Đồi Capitol.

Thế giới Thứ hai, 21/1/2013, 03:28 (GMT+7)