Mỹ thả viện trợ xuống Haiti

Thế giới Thứ tư, 20/1/2010, 07:43 (GMT+7)