Năng nhặt chặt bị

Mỗi thứ gom lại một ít, dư môt ít coi như đã góp lại rồi.

Thế giới Thứ ba, 14/5/2013, 09:48 (GMT+7)