Nga diễu binh mừng ngày Chiến thắng

Lễ duyệt binh hoành tráng tại Quảng trường Đỏ Moscow hôm nay để kỷ niệm 68 năm ngày phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô

Thế giới Thứ năm, 9/5/2013, 04:52 (GMT+7)