Nga-Mỹ trao đổi gián điệp

Thế giới Thứ bảy, 10/7/2010, 10:12 (GMT+7)