Nga tổng duyệt trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Các binh chủng và phương tiện quân sự Nga tập duyệt lần cuối trước lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng hôm nay trên Quảng trường Đỏ.

Thế giới Thứ bảy, 9/5/2015, 13:07 (GMT+7)