Nghề 'xem phim khiêu dâm' ở Trung Quốc

Tại văn phòng chống phim khiêu dâm ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, mỗi quan chức có nhiệm vụ xem trung bình khoảng 175 đĩa phim sex trong một tuần.

Thế giới Thứ ba, 14/5/2013, 03:07 (GMT+7)