Ngoại trưởng Mỹ chơi đàn

Thế giới Thứ ba, 2/12/2008, 16:05 (GMT+7)