Ngôi nhà mỏng nhất thế giới ở Ba Lan

Ngôi nhà mỏng nhất thế giới với chỗ rộng nhất đạt 120 cm, còn chỗ hẹp nhất chỉ rộng 71 cm đang được xây dựng tại Ba Lan.

Thế giới Thứ ba, 11/9/2012, 04:25 (GMT+7)

Tags: