Người bước trên nước

Thế giới Thứ sáu, 29/1/2010, 16:08 (GMT+7)