Người cao nhất gặp kẻ lùn nhất

Thế giới Thứ sáu, 15/1/2010, 15:59 (GMT+7)