Người cao nhất thế giới cưới kiểu Mông Cổ

Thế giới Thứ sáu, 13/7/2007, 16:12 (GMT+7)