Người đàn ông không cô đơn trong vùng đất chết Fukushima

Ông Naoto Matsumura là người duy nhất còn tồn tại ở thị trấn Tomioka sau sóng thần. Ông bảo ông không cô đơn vì ông có một bầy động vật làm bạn.

Thế giới Thứ sáu, 9/3/2012, 10:42 (GMT+7)